Narrow - Aisle

 • NPX15D/17/20/22

  Xe Nâng Hàn Quốc, Xe nâng Clark, bán xe nâng hàn quốc, sửa chữa xe nâng hàn quốc, cho thuê xe nâng
  NPX15D/17/20/22

  NARROW-AISLE
  Electric 24 or 36 Volt
  3000 / 3500 / 4000 / 4500 lbs
  (1350 / 1600 / 1800 / 2000 kg)

  Giá bán 0 VND

  ...See details